Mitä on rakennustyön tarkkailu?

Rakennustyön tarkkailu on ammattimainen prosessi, jossa riippumaton henkilö valvoo rakennusprojektin etenemistä. Tarkkailijan tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun (kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt kohteen käyttöönotettavaksi), ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö.

Rakennustyön tarkkailijan hyödyntäminen antaa osakkeenostajille mahdollisuuden saada työmaalle rakennusaikana pätevän henkilön seuraamaan ja dokumentoimaan toteutusta.

Rakennustyön tarkkailijan keskeinen tehtävä on turvata osakkeenostajien etu siitä, että rakentaminen ei poikkea suunnitellusta, rakennushanke on toteutettu hyvää rakennustapaa noudattaen, materiaalit ovat sopimuksen mukaisia ja työmaa etenee aikataulussa.

Lisää tietoa rakennustyön tarkkailijasta

Miksi rakennustyön tarkkailijan tehtävä on tärkeä?

Rakennustyön tarkkailijan tehtävä on olennainen rakennusprojektin onnistumiselle. Rakennustyön tarkkailija:

 • On riippumaton toimija
 • Toimii osakkeenomistajien edunvalvojana
 • Parantaa tiedonvälitystä rakennusaikana raportoiden
 • Ennaltaehkäisee rakennusvirheitä
 • Dokumentoi rakentamisen vaiheet halutussa laajuudessa
 • Varmistaa, että rakennus valmistuu sopimuksen mukaisesti
Riippumattomuus rakennusliikkeestä takaa objektiivisen ja puolueettoman tarkkailun.

Mitkä ovat hyödyt rakennustyön tarkkailussa?

Rakennustyön tarkkailu tuo mukanaan lukuisia etuja:

 • Ostajien edunvalvonta: edunvalvonta: Tarkkailija toimii ostajien edustajana, varmistaen heidän etujensa toteutumisen.
 • Työmaan etenemisen tiedottaminen: Ostajat saavat rakennusaikaista informaatiota.
 • Laadun varmistaminen: Tarkkailu takaa rakennuksen valmistumisen laadun ja standardien mukaisesti.
 • Rakennusvirheiden ennaltaehkäisy: Virheet voidaan havaita ja korjata ajoissa.
 • Kustannussäästöt:Työnaikana havaitut virheet voivat säästää rahaa myöhemmissä korjauksissa.
 • Dokumentointi:Valokuvien ja kirjallisten havaintojen avulla mahdollistetaan myöhempien korjausten helpottaminen.

Miten rakennustyön tarkkailijan kustannukset jaetaan?

Rakennustyön tarkkailijan palkkio ja muut työstä aiheutuvat kulut kuuluvat asunto-osakeyhtiön kuluihin. Ne saadaan asuntokauppalain mukaan lisätä yhtiön menoeriksi, vaikka niitä ei olisi alun perin otettu huomioon yhtiön taloussuunnitelmassa.

Tarkkailijan kustannukset kohdistetaan yleensä vastikeperusteisesti (tai muun yhtiöjärjestyksessä tai -kokouksessa määritellyn perusteen mukaisesti) kaikille osakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken, riippumatta siitä, ovatko kaikki olleet mukana valitsemassa tarkkailijaa.

Tarkkailijan työn kustannukset laskutetaan yhtiöltä siinä vaiheessa, kun kohteen hallinnanluovutus on suoritettu.

Rakennustyön tarkkailun hinta riippuu halutusta tarkkailun laajuudesta ja tarjous räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaiseksi. Tarkkailukäyntejä kohteella on tehty tilaajine toiveiden mukaisesti 1-4krt/kk, 2krt/kk ollen yleisin käyntien lukumäärä.

Jos esimerkiksi 10 000 € arvoista rakennustyöntarkkailua ajatellaan asuntojen koon suhteessa, niin 74 asunnon talossa investointi on vain n. 135 €/osakas eli n. 3 €/m2 (kun asuntojen keskipinta-ala on n. 45 m2).

Rakennustyön tarkkailijan hinta ja muut palvelut

Asiakaskuntamme koostuu yrityksistä, yhteisöistä, järjestöistä sekä yksityisistä henkilöistä ja asunto-osakeyhtiöistä.

Rakennustyön tarkkailijan hinta selviää helposti soittamalla alla olevaan numeroon. Kerromme mielellämme lisää palvelusta ja vastaamme kysymyksiin. Tarjous annetaan lisätietojen toimittamisen jälkeen.

Yhteystiedot

Tampereen Teknillinen Osuuskunta

Soita 045 332 7692

Sähköposti ttok@ttok.fi