Tampereen teknillinen osuuskunta

Tampereen teknillinen osuuskunta (TTO) on perustettu vuonna 2005. TTO on pääosin Pirkanmaan talousalueella toimiva yritys, jonka palveluihin kuuluvat kokonaisvaltaiset hallinnolliset, taloudelliset ja tekniset toimintaratkaisut. Asiakaskuntamme koostuu yrityksistä, yhteisöistä, järjestöistä sekä yksityisistä henkilöistä ja asunto-osakeyhtiöistä.

 • » Rakennustyön tarkkailija
 • » Asuntosijoituksen konsultointi
 • » As. Oy hallituksen konsultointi
 • » Hallinnollinen ja tekninen manageeraus
 • » Kiinteistöarviot
 • » Kiinteistö- ja kaavakehitykset
 • » Kuntoarviot ja PTS
 • » Kuntotutkimukset ja kosteusmittaukset
 • » Markkina-arviot
 • » Muutostyöt ja rakennuttaminen
 • » Myyntineuvonanto
 • » Ostoneuvonanto
 • » Tekninen DD
 • » Valvonta

Rakennustyön tarkkailija

Tarkkailijan tehtävät

Rakennustyön tarkkailija tutustuu kohteen suunnitelmiin ja asiakirjoihin (piirustukset, urakkasopimukset, rakennustyöselostukset ym.). Tarkkailijalla on oikeus päästä työmaalle ja saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta nähtäväkseen tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi. Tarkkailijan tehtävänä on seurata rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailija dokumentoi tarkkailijakierroksilla havaintonsa työmaan tilanteesta, tehdyistä huomioista, sekä ottaa valokuvia ja videoita sekä tarvittaessa loppuvaiheessa pistokoeluontoisesti lämpökamerakuvia, kosteusmittauksia sekä iv-mittauksia. Tarkkailijan raportista ja dokumentaatiosta on ennakoivan työn lisäksi hyötyä myös jälkikäteen asioiden selvittämisessä.

Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on turvata osakkeenomistajien valvontaoikeus ja raportoida havainnot rakentamisen aikana, jolloin mahdollisten virheiden tai puutteiden korjaaminen on helppoa, eikä asukkaille aiheudu haittaa, kun ne havaitaan ja laitetaan kuntoon jo ennen muuttoa.

Kokemusperusteisia havaintoja esimerkiksi: ilmanvaihdon säädöt, esim. ikkunat jäätyy, vesieristys puutteet, viemäriputkien kannakointien puutteet, ovien ja ikkunoiden tiivistykset, elementtisaumaukset, lämmityksen säädöt ja materiaalien varastointi.

Palvelun perusteet ja tausta

Rakennustyöntarkkailija tarkkailee nimenomaan osakkeenostajien etua suhteessa rakennuttajaan. Rakennuttajan valitsema erillinen valvoja valvoo rakennuttajan etua suhteessa urakoitsijaan.

Kun uudiskohteesta on myyty 25 %, rakennusliikkeen on kutsuttava koolle osakkeenostajien kokous. Kokouksessa on asuntokauppalain 2 luvun 21 ja 22 §:n mukaisesti osakkeenostajilla oikeus valita:

 1. Tilintarkastaja, joka toimii yhtiön varsinaisesta tilintarkastajasta erillään. Toimikausi kestää sen tilikauden loppuun, jolloin rakentamisvaihe päättyy.
 2. Rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailijan toimikausi kestää valinnasta rakentamisvaiheen loppuun. Palkkiosta vastaa asunto-osakeyhtiö, jonka menoihin palkkio saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta. Työ laskutetaan kerralla, kun kohde on valmis ja hallinta on luovutettu yhtiölle.

Rakennustyön tarkkailijan pätevyys

Asuntokauppalain 2 luvun 22 §:n mukaisesti rakennustyön tarkkailijalla tulee olla tehtävän edellyttämä ammattipätevyys, eikä hän saa olla riippuvainen rakennustyön suorittajasta tai perustajaosakkaasta.

Tarjoamme teille tarkkailijapalvelua alla olevalla pätevyydellä:
 • Rak.ins. (rakennus- sekä kiinteistönpitotekniikka), dipl.ins (rakennetekniikka ja rakentamistalous).
 • Laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV) ja laillistettu vuokravälittäjä (LVV).
20 vuoden työkokemus kiinteistö- ja rakennusalalta:
 • Kirjanpito, kuntoarviot ja –tutkimukset sekä kosteusmittaukset.
 • Rakenne-, elementti- ja korjaussuunnittelu.
 • Kiinteistö- ja ylläpitojohtaminen, rakennuttaminen, kiinteistö- ja hankekehitys sekä muutostyöt.
 • Vuokraus, kiinteistökaupat sekä kiinteistösijoitus.
 • Rakennustyön tarkkailija, rakennusvalvonta ja vastaavan mestarin tehtävät.

Kysy lisää palveluistamme

Asiakaskuntamme koostuu yrityksistä, yhteisöistä, järjestöistä sekä yksityisistä henkilöistä ja asunto-osakeyhtiöistä.

Yhteystiedot

Tampereen Teknillinen Osuuskunta
Puh 045 332 7692
Email: ttok@ttok.fi

^